Plantes à floraison blanche

ACTINIDIA kolomikta

ACTINIDIA kolomikta

Kiwi d'ornement

En stock

Actinidiacées.

en savoir +
ADINA rubella

ADINA rubella

Adina rubéole, bouton chinois

En stock

Rubiacées.

en savoir +
AGAPANTHUS Blue Ice

AGAPANTHUS Blue Ice

Agapanthe Blue Ice, Fleur de l'Amour

Épuisé

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS Double Diamond

AGAPANTHUS Double Diamond

Agapanthe Double Diamond, Fleur de l'Amour

En stock

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS Glacier Stream

AGAPANTHUS Glacier Stream

Agapanthe Glacier Stream, Fleur de l'Amour

En stock

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS Graphite White ®

AGAPANTHUS Graphite White ®

Agapanthe Graphite White, Fleur de l'Amour

En stock

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS L'Amour d'Eté Blanc ®

AGAPANTHUS L'Amour d'Eté Blanc ®

Agapanthe L'Amour d'Eté Blanc, Fleur de l'Amour

En stock

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS Little Dutch White ®

AGAPANTHUS Little Dutch White ®

Agapanthe Little Dutch White, Fleur de l'Amour

En stock

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS praecox Snowstorm ®

AGAPANTHUS praecox Snowstorm ®

Agapanthe Snowstorm, Fleur de l'Amour

En stock

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS Queen Mum

AGAPANTHUS Queen Mum

Agapanthe Queen Mum, Fleur de l'Amour

En stock

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS Silver Baby

AGAPANTHUS Silver Baby

Agapanthe Silver Baby, Fleur de l'Amour

En stock

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS Snowball

AGAPANTHUS Snowball

Agapanthe Snowball, Fleur de l'Amour

Épuisé

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS thumbelina blanche

AGAPANTHUS thumbelina blanche

Agapanthe thumbelina blanche, Fleur de l'Amour

Épuisé

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS Twister ®

AGAPANTHUS Twister ®

Agapanthe Twister, Fleur de l'Amour

En stock

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS umbellatus Alba

AGAPANTHUS umbellatus Alba

Agapanthe Alba, Fleur de l'Amour

En stock

Liliacées.

en savoir +
AGAPANTHUS umbellatus Arctic Star

AGAPANTHUS umbellatus Arctic Star

Agapanthe Arctic Star, Fleur de l'Amour

Épuisé

Liliacées.

en savoir +